Hàng chục người trẻ tìm cách “cứu” môi trường tại vườn ươm phát triển bền vữngthoisuthanhnien #tinnongthanhnien Du lịch phát triển bền vững, nông nghiệp thuận tự nhiên, giải pháp phân loại rác thải tại trường học là những dự án…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

One thought on “Hàng chục người trẻ tìm cách “cứu” môi trường tại vườn ươm phát triển bền vững

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *