07 SAS Xay Dung – Mô hình kế toán DN Xây dựng và Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng SASXây lắp là một ngành tương đối đặc thù trong công việc quản lý & hạch toán kế toán. Để đáp ứng yêu cầu quản lý của DN đòi hỏi cán bộ kế toán phải cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin liên quan đến các nhóm vấn đề như: Chi phí, giá thành công trình; Lãi lỗ công trình; Công nợ/Lãi lỗ theo từng tổ/đội thi công; Quản lý tình hình kho tại chân mỗi công trình; Quản lý khấu hao TSCĐ & máy móc thi công tại mỗi công trình; Quản lý các khoản tạm ứng; Quản lý các hoạt động đầu tư; Kết quả sản xuất kinh doanh

SAS INNOVA 8.0.Construction:

– Quản lý đặc thù chuyên ngành xây dựng
– Quản lý tiền mặt – tiền gửi,
– Quản lý mua hàng, công nợ phải trả
– Quản lý bán hàng, công nợ phải thu
– Quản lý kho hàng hóa vật tư
– Quản lý chi phí, giá thành
– Quản lý TSCĐ và CCDC
– Quản lý kế toán thuế, BCTC, Tổng hợp
– Quản lý hệ thống

Bạn vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn:
Fanpage:
———————————————————————–
Công ty CP Phần mềm SAS
Số 14/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-243.5147907 Fax: +84-243.5117787
E-mail: phanmemsas@gmail.com
Www.phanmemketoan.net

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *