– Bài tập đập thẳng tay thuận và gài cầu nhỏ… các bạn có hay vận dụng để tập ko nhỉ ☺️☺️Nếu mình muốn tạo ra tình công lớn trong thi đấu, mình phải trả giá Điều đó có nghĩa là hy sinh ngay bây giờ bằng cách chịu đựng những cơn đau,…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *