Bơi sải Hồ Yết Kiêu – Ngày 19.09.2019Bơi sải hồ 50m Yết Kiêu
Quay bằng Mi Mix 2 và Mijia action camera 4k, biên tập bằng Sony Vegas pro 14.0

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply