Cẩn thận với MÁY LẠNH – BÀN ỦI – VE CHAI tại nhà đề phòng “BÀ HỎA” ghé thăm” 😫😫



Sợ nhất là quên tắt bàn ủi – nguy cơ gây cháy rất cao 💥💥

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://actingschoolrome.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *