CẦU LÔNG: Cách phòng thủ trong đánh đơn. [BADMINTON: How To Improve Singles Defence] w English subXin Chào tất cả các bạn đây là video Thiện làm về phòng thủ trong đánh đơn. Thiện nghĩ qua video các bạn sẽ cải thiện được rất nhiều, phòng thủ…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *