Chúng ta cùng đi bơi thôi ở Phan Thiết. [swiming in a pool]Chúng ta cùng đi bơi thôi ở Phan Thiết. Thiên Ngân pool. Hàm Thạnh – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply