Đại hội Wave A Miền Bắc lần thứ V tại Sơn Tây 02/09/20195 năm 1 trặng đường chúc toàn thể các clup wave A trong Miền Bắc có 1 sức khoẻ dồi dào và vững vàng tay lái trên nhưng cung đường mà mình chọn 👌🏻
thành viên bé nhỏ clup : Wave Alpha Hưng Yên 89 ( Hưng Nguyễn )
fb :
link nhóm :

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

1 thought on “Đại hội Wave A Miền Bắc lần thứ V tại Sơn Tây 02/09/2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *