Đầu tuần đi đu đưa đi để lên Headstand (Sirsasana)

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

4 Comments

  1. Nghĩa Nguyễn tiến
  2. Minh Dương Trần Thị
  3. Thỏa Nguyễn
  4. thuy ngan nguyen

Leave a Reply