ĐỌC KINH ĐỊA TẠNG RỒI MÀ KHÔNG TIN NHÂN QUẢ TẠO VÔ LƯỢNG TỘI LỖIBiến nguy thành an,nếu biết dụng công á,oan gia trở thành con đỏ.Người chồng,người thù ghét mình,người mà họ trù dập mình cung kính họ rồi từ từ chuyển tất cả oan gia thành con đỏ.Biết con đỏ không?Đứa nhỏ mới đẻ ra nó đỏ que,trời thương nó giữ lắm. Thầy không có đẻ mà thầy biết cái dụ này,không có sanh nhưng mà biết,mẹ mới sanh đứa con ra nó đỏ que nên gọi là con đỏ. Còn không biết dụng công tu hành thì quyến thuộc trở thành oan gia,tay chưng cũng trở thành oan gia.Ghê không?Niệm một câu Phật hiệu giải quyết hết tần tật mọi thứ hết vấn đề, kinh khủng thiệt.Chỉ có người niệm Phật mới tin,chỉ có con người đó là các hàng Bồ Tát vãng sanh cực lạc mới tin diều này.Cũng giống như địa ngục người nào không tin? Người không thấy không tin! Ai tin?Người đọa vô địa ngục tin,và các hàng Bồ Tát thấy địa ngục nên tin. Có hai hạng người này tin đúng không ạ?
Ngài Mục Kiền Liên ngài tin,ngài thấy địa ngục đó!Mẹ ngài đọa vào trong đó cho nên ngài tin.Đêm hôm qua ngồi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói về địa ngục ghê! Có vị thầy đó chứng đắc A La Hán rồi!Nói các hàng đệ tử,lấy lử ra đốt cái đóng củi đó,đống củi đó mới mưa bị ngập nước ước hết vừa mưa nó rút hết nước nhưng nó vẩn ướt. Vị Thầy đó kêu lấy lửu ra đốt,đốt không cháy vì củi thấm nước làm sao cháy? Cái rồi ngài dùng cái thần lực,đắc A La Hán rồi dùng thần lực để lấy lửu địa gục lên bỏ vô đó đống củi xèo nó cháy liền.Mấy vị đệ tử thấy hết hồn,nói lửa ở địa ngục dữ vậy hả thầy? Ừ! dữ vậy đó!Nó mạnh vậy đó!Nó nóng kinh khủng vậy đó!Lửa ở trần gian này không xi nhê gì hết trơn,bằng một phần triệu,một phần ngàn,không có ăn thua gì nó hết trơn á!Lữa địa ngục dữ vậy đó! Mà cái lữa đó từ đâu vậy? Nó chiêu cảm từ cái tâm sân của mình,cái người nóng tánh là gieo cái nhân của địa ngục.Có bữa chúng tôi ngũ chúng tôi thấy! À! Tất cả đều do tâm sanh.Đêm hôm đó bị sao tự nhiên mình nuốt cái lưỡi lam,nuốt nó chưa xuống bụng mình nhã ra cáibắt đầu mấy cái cạnh đó nó cứa vô trong cái họng, cái lưỡi của mình đó bất đầu lấy ra được cáu máu qua trời trong đó. Mình đang nằm mơ thấy ui cha sao mà đau dữ vậy ta?Thức dậy rồi mà vẩn còn thấy cái miệng mình không mà nó cũng hơi đau đau vậy nè! Cái dao lam đó cũng từ trong tâm mình hiện ra,cái miệng mình cũng từ trong tâm mình hiện ra.Rồi nó bị sao nó chảy một miệng máu luôn,trong nằm mơ mình thấy,thì lúc lâm chung cảnh đó thiệt nó hiện ra luôn,cắt lưỡi,cày lưỡi.Ôi cái tâm biến chuyển dữ vậy ta?Ôi cha! Tất cả đều do tâm tạo,mới địa ngục trong giấc mơ,là nó cắt lưỡi mình ra thôi máu trong miệng mình ra thấy đã ghê rồi,mà giờ xuông đó rồi thôi ghê nói gì nữa ta? Mà khi bỏ cái thân ngũ uẩn(sắc,thọ, tưởng, hình, thức)mà nó rớt vào trong cái thân đó khi mà nói láo một cái thì lưỡi mình nó cắt như vậy sao mình chịu nỗi vậy ta?
Cho nên Ấn Tổ nói con người chưa nghĩ đến địa ngục,chưa thấy địa ngục,đọc kinh Địa Tạng rồi mà vẩn không cảm được cái kinh Địa Tạng đức Phật nói. Cho nên tạo nghiệp ác tha hổ không biết mình tạo nghiệp ác, cho nên tội ác chất chồng như núi Tu Di,sâu như lòng biển cả,còn các hàng Bồ Tát làm thiện mà không chấp thiên cho nên thiện nó cao lớn ngất trời mây. Làm một điều ác qua rồi không phải là nó không còn lưu dấu lại đâu! Nó nằm trong cái a lại da thức mình á! Đến một lúc nào đó nó đầy đủ nhân duyên thời tiếc nó hiện lên.Như hình với bóng,như con bò nó kéo chiếc xe không có tránh đi đâu được hết trơn. Bây giờ lở tạo vô lượng đời kiếp,nghiệp săc,đạo,dâm,dối,uống rượu,tham sân si chỉ có cách niệm câu Phật hiệu mới tiêu túc nghiệp,nó mới tích lũy thiện căn phước đức Tịnh Nghiệp rồi về cực lạc.Chỉ có con đường duy nhất này,không có con đường thứ hai đâu! Con đường làm người lại cũng khó!
Ấn Tổ nói,bà làm người lại khó hơn vãng sanh

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

2 thoughts on “ĐỌC KINH ĐỊA TẠNG RỒI MÀ KHÔNG TIN NHÂN QUẢ TẠO VÔ LƯỢNG TỘI LỖI”

  1. Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Văn Thù Sư Lợi Mười Phương Chư Phật Ba đời Trí Tuệ đệ nhất ạ!
    Hỡi ai Chân Thật Tin Sâu Chư Phật Giai Sung Mãn ạ!

  2. Chí Thành Đảnh Lễ. Đức Pháp Vương Thượng Giác Hạ Nhàn đời thứ I tịnh độ .Truyền Thừa
    Xin hãy Thường Niệm A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *