Giải lân sư rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019( Long Hoa – Đà Nẵng )Gắng kết.giao luu.học hỏi bộ môn lân sư rồng .để cùng phát phát triển bộ môn lân sư rồng Việt Nam Lân sư rồng Miền Tây.muốn kết nối anh em lân…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply