Mo Ta Cong Viec Ke Toan Cong No Dai Han (Receivable Accountant Long-term) Trong Khach San 🏩Kế Toán Khách Sạn hân hạnh giới thiệu với các bạn video mô tả công việc kế toán công nợ dài hạn (receivable accountant long-term) trong khách sạn & nhà hàng.
Đây là vị trí kế toán quan trọng trong phòng kế toán, các công việc có liên quan đến xuất hóa đơn, kiểm tra & đối chiếu benefit in agreement với Opera, đối chiếu công nợ, nhắc nợ…
Mời các bạn cùng theo dõi video.
==================================================================
Video trước (mô tả công việc kế toán doanh thu):
Series video thuế, hóa đơn & chứng từ:
Series video kế toán & hợp đồng:
Series video lao động, tiền lương & bảo hiểm:
Series video file quản lý kho & todolist:
Series video về kế toán & luật pháp:
Series kinh nghiệm kế toán khách sạn:
Series kế toán & tin học:
Series video pháp luật đất đai:
Series mô tả công việc kế toán khách sạn:
Series video website order thuốc:

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

2 Comments

  1. XtiSon
  2. Can Tuyet

Leave a Reply