NGUYEN PHU TRONG công khai CÔNG KÍCH Nguyen Xuan Phuc trước ngày KHAI MẠC ĐẠI HỘI 13Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết số 50-NQ/TW định hướng đầu tư nước ngoài để dùng vấn đề an ninh quốc gia để “rà soát” lại các dự án, hoạt động…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply