Nhảy lầu 4 xuống – Thanh niên người nước ngoài nghi Ngáo ĐáThanh niên người Tây , nhảy từ tầng 4 xuống nhà dân. Nghi là ngáo đá. Tại địa chỉ : Mã Lò , Bình Trị Đông , Bình Tân

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

One Response

  1. Ngân Phuong

Leave a Reply