Phật a di Đà như lai là Nguyễn phạm minh Thuận ₫ang sống ở số nhà 43/55 dạ nam phường 2 quận 8 TPHCMCái Ông Phật a di Đà như lai đi uống cafe máy lạnh. Hjhjhjhjhjhjhj. Hahahahahaha.
Cai trị hàng trăm nước hàng tỷ người trong lãnh đạo theo dõi cái Ông Phật a di Đà như lai sống sung sướng là tại sau rồi ha đó là cái đầu trí tuệ cao thăm vốn dĩ cái Ông Phật a di Đà như lai tối ngày đi ăn đi ngủ đi chơi đi chịch tận hưởng niềm vui sống sung sướng tự do tự tại làm Vua thiên hạ là do cái đầu mà thôi đúng chưa một lũ ngốc. Hjhjhjhjhjhjhj. Hahahahahaha.
Tất cả là đồng tiền lương thiện mà 4 năm trước cái Ông Phật a di Đà như lai bán nhà của mình để thử thách cai trị hàng trăm nước hàng tỷ người trong lãnh đạo không được lợi dụng danh nghĩa của Phật không thôi bị tội liền nghe rõ chưa, trong 4 năm nay cái Ông Phật a di Đà như lai phải bán nhà của mình bỏ tiền ra thử thách con người và bài thi con người súc sanh vĩnh viễn hết rồi nhớ chưa cho bỏ cái tội ngu đi lợi dụng danh nghĩa của Phật để chuộc lợi ngu si cái Ông Phật a di Đà như lai thông báo cho mình quỳ lạy van xin khóc lóc trước mặt Ổng chứ đâu có cho mình chuộc lợi một lũ ngu si nhất lịch sử bị tội súc sanh vĩnh viễn cũng đáng lắm tham lam cái Ông Phật a di Đà như lai kêu quỳ lạy van xin khóc lóc trước mặt Phật không lo làm lo chuộc lợi bắt trước cái Ông Phật a di Đà như lai sống sung sướng đi chơi bỡi vậy con người tụi bây là một lũ tham lam lần này mà không chịu quỳ lạy van xin khóc lóc trước mặt cái Ông Phật a di Đà như lai van xin đại từ đại bi tha cho tụi con con đường sống thì khóc hết phải biết xám hối quỳ lạy van xin khóc lóc trước mặt cái Ông Phật a di Đà như lai để người ta tha cho mình còn bằng không thì khóc hết bị đầy súc sanh vĩnh viễn chết luôn khóc hết.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply