Sắp tới sẽ quản lý việc mua hàng nước ngoài trên mạng?| VTV24Hiện nay dự thảo đề án “Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” đang được lấy ý kiến và trình chính phủ…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply