Test máy hút bụi cùi bắp được PR trên mạng.Không khác gì cái xe đồ chơi, gắn thêm tấm dính (nhiều tấm đi kèm) chớ không có động cơ ly tâm.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://actingschoolrome.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply