1 thought on “Thánh bắt Penalti, liên tiếp bắt thành công 4 quả trong loạt luân lưu cân não”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *