[Truyện tranh đam mỹ] Ôn Nhu Dĩ Đãi-Chap 4(Ể anh bị kích 2 câu liền theo người ta đi ks à main)Tác giả: Y Lạp Đặc
Dịch giả: Phong Lai
Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang nam nam, hiện đại, chính kịch xã hội đen, cao H
Tóm tắt: Hai cái hắc đạo cẩu nam nam, không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn bắn pháo hằng ngày. Không ngược, chúng ta không ngược.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://actingschoolrome.com/category/lam-dep/

6 thoughts on “[Truyện tranh đam mỹ] Ôn Nhu Dĩ Đãi-Chap 4(Ể anh bị kích 2 câu liền theo người ta đi ks à main)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *