Việt Nam công khai xe tăng chủ lực T-54MVideo về đội tuyển Việt Nam tham gia Tank Biathlon 2019, cũng là lần đầu Việt Nam công bố video nội thất xe tăng T-54M với hệ thống đo xa laser và điều…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply