VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 08/09, VOA 08/09, VOA tiếng việt 09/09/2019VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 08/09, VOA 08/09, VOA tiếng việt 09/09/2019

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 08/09, VOA 08/09, VOA tiếng việt 09/09/2019

  1. " Vn không co' tù nhân lương tâm.. bât' đông y' kiên " ?? dôi' tra' tây trơì , tai sao lai bi xêp' vào hạng bép trên cac' nươc' không co' tư do. Hãy trả tư do cho anh em dân chủ yêu nươc', không bot' miêng thông tin .

    Nhưng kẻ "xâm phạm lơị ich dân tôc " năm ngay trong cho'p bu chinh' quyên :bõxit Tây nguyên, Formosa;đăc khu kinh tê',cho tc xâm nhâp kt Vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *