Bóng chuyền 4 – 4: Thầy Vinh, Ba Su, Báu, Tuấn Nhật vs Cương, Đạt, Chiến, Duy CaoBóng chuyền 4 – 4: Thầy Vinh, Ba Su, Báu, Tuấn Nhật vs Cương, Đạt, Chiến, Duy Cao.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply