001 Gioi Thieu Tong Quan (P&L Summary) | Ke Toan Khach San 💲Kế Toán Khách Sạn hân hạnh giới thiệu với các bạn loạt video về đọc & hiểu P&L statement trong khách sạn & nhà hàng.
Video hôm nay sẽ tập trung vào phần tổng quan, các khái niệm, chỉ số thường đề cập trong P&L statement.
Mời các bạn cùng theo dõi video.
==================================================================
Video trước (mô tả công việc kế toán giá thành):
Series video thuế, hóa đơn & chứng từ:
Series video kế toán & hợp đồng:
Series video lao động, tiền lương & bảo hiểm:
Series video file quản lý kho & todolist:
Series video về kế toán & luật pháp:
Series kinh nghiệm kế toán khách sạn:
Series kế toán & tin học:
Series video pháp luật đất đai:
Series mô tả công việc kế toán khách sạn:
Series video đọc & hiểu P&L statement:
Series video ứng dụng hữu ích:
Series video website order thuốc:

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

2 Comments

  1. XtiSon
  2. Guglielma Otho

Leave a Reply