4 bài hát do người nước ngoài viết về Bác Hồ1. The Ballad of Ho Chi Minh – Ewan MacColl
2. The Right of Living in Peace – Víctor Jara
3. Giá như Người còn sống – Angel Parra
4. Người thầy lớn – Juan Francisco Guiterref

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply