Cây trị bệnh đậu lào, giun sán đường ruột rất hiệu quả của người DaoTiếng Dao phát âm là tặc cẳng ngau, chỉ về 1 loại cây theo kinh nghiệm dân gian người Dao dùng chữa đậu lào (lá sắc tắm, rễ sắc uống), hoặc cũng có…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *