Chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độ khác của giáo viên ?.1 Chế độ tiền lương, phụ cấp của giáo viên Tại Nghị quyết 29, Bộ Chính trị khẳng định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Tuy nhiên, đến nay, chủ trương này vẫn chưa được hiện thực hóa.
2. Chế độ phụ cấp đối với giáo viên. Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.
3. Một số chế độ khác dành cho giáo viênGiáo viên chỉ làm việc 42 tuần mỗi năm

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply