Cup Milo 2019 – Vòng loại bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội – team Vạn Phúc vs Nguyễn Khả Trạc (5-4)Anh Dũng số 13- Kiên số 5- Phát số 11 – Hiển số 10-Nam số 6 – áo milo xanh viền đỏ

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://actingschoolrome.com/category/giai-tri/

Leave a Reply