Đầu Múa Lân Thiên Cẩu tại nhà Nghệ Nhân Làm Lân Hội AnĐầu Múa Lân Thiên Cẩu tại nhà Nghệ Nhân Làm Lân Hội An được mình ghi lại trong chuyến du lịch ra Hội An, mời các bạn cùng xem những hình ảnh mình ghi lại được về đầu Thiên Cẩu này nhé.
#daumualan #muathiencau #mualan

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

3 Comments

  1. bao gia
  2. Thương Nguyễn
  3. Truongminhhai Truongminhhai

Leave a Reply