Dược Thảo Thiên Phúc xuất khẩu đông trùng hạ thảo ra nước ngoài – Thời sự VTV1Dược Thảo Thiên Phúc là đơn vị đầu tiên nuôi cấy thành công Đông Trùng hạ Thảo tại Việt Nam. Thiên Phúc tự hòa là doanh nghiệp khoa học Công nghệ duy nhất về Đông Trùng Hạ Thảo khi thực hiện 2 đề tại cấp thành phố và cấp nhà nước về sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo.
Thiên Phúc là doanh nghiệp duy nhất tự chủ được nguồn phôi giống, có khu nuôi trồng lớn nhất cả nước tại Đà Lạt.
Tham khảo thêm tại website :
Chia sẻ tư vấn từ chuyên các chuyên gia tại :
Shop giới thiệu sản phẩm :
Fanpage :
Hotline : 0915 62 1080
#duocthaothienphuc #dongtrunghathaothienphuc #xuatkhaudongtrunghathao

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply