Gameshow: Gặp gỡ Đông Tây 2019, số 06Game show trải nghiệm và thử thách văn hoá giữa người chơi Việt Nam và bạn chơi nước ngoài. Mỗi tập là những câu chuyện thú vị về một nét văn hoá…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply