Hàm thông dụng cho người mới bắt đầu IF HLOOKUP COUNTIF SUMIF SUMIFS Bảng thanh toán lươngHÀM EXCEL THÔNG DỤNG IF – HLOOKUP – COUNTIF – SUMIF – SUMIFS KẾT HỢP. BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Gồm các bước sau:
1. Soạn, căn chỉnh bảng excel.
2. Cột xếp loại: Sử dụng Hàm IF kết hợp với HLOOUP cùng lồng 3 lần IF với HLOOKUP.
3. Cột tiền lương: Sử dụng hàm HLOOKUP.
4. Cột Thuế TN: bình thường rồi nhé.
5. Cột Thực lĩnh: Sử dụng hàm IF kết hợp HLOOKUP.
6. Ý thứ 5: Sử dụng COUNTIF và SUMIF
7. Ý thứ 6: Sử dụng SUMIFS
8. Ý thứ 7: Sử dụng lọc, copy paste bỏ vùng ẩn.
Chi tiết có trong video hướng dẫn.
Link tải file đề bài và file excel để làm mẫu và thực hành:
File đề bài:
File excel:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

One Response

  1. Sang Nguyen Khac

Leave a Reply