Khóa Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai | Ngày 06/9/2019( Tức Ngày 08/8/ Kỷ Hợi) | Chùa Ba VàngKhóa Lễ Truyền Giới Bát Quan Trai | Ngày 06/9/2019( Tức Ngày 08/8/ Kỷ Hợi) | Chùa Ba Vàng Giới Sư: Đại Đức Thích Trúc Bảo Tiến — Ngày 6/9/2019 (tức …

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply