Lân Sư Rồng Thailand | Ngày Hội Lân Quốc Tế Tại Huế 2019, Tranh Giải LSR Lên Mai Hoa ThungĐây là tiết mục dự thi của đội Lân Sư Rồng đến từ Thái Lan | Ngày Hội Lân Quốc Tế Tại Huế 2019 – Tranh Giải Lân Sư Rồng Lên Mai Hoa Thung 1th Genting…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply