Múa Lân Sư Rồng giải Crescent Mall lần 5 năm 2019 – Đội Bảo Vương Đường đạt điểm 5.28 vì té 2 lần.Múa Lân Sư Rồng giải Crescent Mall lần 5 năm 2019 , được diễn ra từ ngày 7/9 đến 8/9 tại trung tâm mua sắm Crescent Mall Quận 7 TPHCM.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply