Nghị Quyết 4953 là gì ? thử tìm hiểu qua 1 phân tích !Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Nghị Quyết 4953 là gì ? thử tìm hiểu qua 1 phân tích ! NQ.này là một động thái vi phạm đến hiến pháp Hoa Kỳ trong việc hăm dọa công dân khi họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, đi lại, hội họp. Xúc tiến NQ.4953 là tự tách rời khỏi chính sách ngoại giao của CQ. Mỹ, có thể xem như một hành động chống lại nước Mỹ ! Clip này của Nhân Dân TV. xin cám ơn nhiều.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://actingschoolrome.com/category/cong-nghe/

One Response

  1. Van Hung Nguyen

Leave a Reply