Phản ứng của HĐGM Việt Nam và thế giới trước sự qua đi của vị Hồng Y kiệt xuất Roger EtchegarayĐức Hồng Y Roger Etchegaray là một viên chức lâu năm của Vatican và là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng được phái đến một số nơi chịu nhiều thương…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply