RÁP NỒI THÁI LAN CHO AXELO 125 CHẠY MẠNH BỐC BỀN VÀ TIẾT KIỆM XĂNG TẠI SỬA XE A KHÁNH 0389910535XE BẠN CHẠY HAO XĂNG, KHÔNG BỐC. CÓ TIẾNG KÊU Ở BỘ NỒI. LÊN GA NHƯNG XE CHẬM ĐI.. ĐÓ LÀ LÚC BẠN NÊN LÀM LẠI BỘ NỒI XE… SỬA XE A …

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply