Rising Storm 2: Vietnam Huey Formation Flying #15Another montage of Huey formation flying in Rising Storm 2: Vietnam.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply