Siêu âm thai 16 tuần: trisomy 13 (hội chứng Patau)Siêu âm thai 16 tuần: trisomy 13 (hội chứng Patau)
cằm tụt, thân chung động mạch hay tứ chứng Fallot?
dạ dày lớn, bàng quang lớn,
giãn nhẹ bể thận,
tứ chi đa ngón

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply