Sôi Động Lễ Hội Đua Thuyền Làng Lại Trì | Vũ Tây Thái Bình | Đội Nam 4 thônĐình làng Lại Trì xã Vũ Tây thờ Không Lộ Thiền Sư, người có công dâng kế trị thủy, quai đê, chữa bệnh cho vua, nên được vua phong cho làm Quốc sư….

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply