TEAM4 BUIDING PART1 – CHƠI BỜI BẤY BÁ ĐÀ LẠT – DU LỊCH CÙNG CÔNG TY LẦN ĐẦU TIÊNteambuilding #travel #friends Đây là lần đầu tiên jun đi chơi với các bạn trong công ty (3 năm đi làm rồi mà chưa đi chơi lần nào). jun haò hứng và phấn…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *