The idea of ​​making a dishwasher rotates itself on the power of waterÝ tưởng chế tạo máy rửa chén tThe idea of ​​making a dishwasher rotates itself on the power of waterự xoay dựa vào sức nước.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://actingschoolrome.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply