Thử thách một ngày nói toàn tiếng Anh (nhưng fail) | Du lịch Mùa thu Hàn QuốcLần này A Síng được bạn chở đi du lịch mùa thu như trong phim chỉ khác cái là phim người ta là couple còn đây là 2 thằng solo đi chơi =)) tội thật sự!!…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://actingschoolrome.com/category/du-lich/

Leave a Reply