TOÁT MỒ HÔI PHÁT BIỂU QHVN ! NHẬN ĐỊNH VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC. LM ĐẶNG HỮU NAM#2LM ĐẶNG HỮU NAM & CHỊ VÕ TUYỀN ngày 05/10/2019.
Trong chương trình hôm nay, diễn giả sẽ Bàn luận chủ đề:.
NHẬN ĐỊNH PHÁT BIỂU BÀ NGÂN, NHỮNG VẤN NẠN CỦA VIỆT CỘNG .
LŨ NGU CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC VN.
Kênh TIẾNG NÓI CÔNG DÂN tổng hợp các người yêu nước VIỆT NAM toàn thế giới.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://actingschoolrome.com/category/suc-khoe/

39 Comments

 1. Phat Nguyen
 2. Thang Nguyen
 3. Tao Nguyen
 4. Nhung Văn
 5. Chau Nguyen
 6. Hồng Đỗ
 7. Hoàng Phạm
 8. Ti Mi
 9. Hồng Đỗ
 10. van nguyen
 11. Hau Vo Phu
 12. Nguyễn nguyen
 13. Thái Nhân văn
 14. Mẫn Nguyễn minh
 15. Thien Tran
 16. Thien Tran
 17. Thien Tran
 18. nguyen lam
 19. nguyen lam
 20. Long Nguyễn thi
 21. Du Lan
 22. Hải Lâm Thị
 23. Hải Lâm Thị
 24. Nhi Do
 25. Nhi Do
 26. 呂氏恒
 27. DT D
 28. Bzbx Xndnshs
 29. Hùng Hùng
 30. Hùng Hùng
 31. Kim Dao
 32. Toàn Nguyễn
 33. Quyen Tran
 34. Minh Nguyễn Văn
 35. hoa kiếm
 36. Tuân Hà
 37. tin nguyen
 38. Sang Vũ
 39. Kim Dangggy

Leave a Reply