Tự làm giả chính mình, tự đánh mất niềm tin! | VTV24Hai năm trước, tập đoàn Khaisilk thừa nhận bán hàng lụa nhập từ Trung Quốc “đội lốt” Khai silk. Hai năm sau, gần 4 tấn quần áo xuất xứ nước ngoài…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply