Xét xử Khá Bảnh Mẹ lao vào ôm con bất chấp sự can ngăn của công anCon trai vừa xuống khỏi xe thùng sáng 13 . 11, bà Khánh, mẹ Khá Bảnh, lao vào ôm chầm, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp.Ngô Bá Khá được đưa…

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://actingschoolrome.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *