Vì Sao Không Nên Lắp Đặt Điều Hòa Ở Đầu Giường?

Điều hòa lắp ở vị trí không phù hợp sẽ có ảnh hưởng không tốt đến…