Thẻ: tháng 8 nên đi du lịch ở đâu

Tuần Châu làm theo lời Bác | QTV

Làm theo lời Bác dạy, cán bộ và nhân dân, đặc biệt là Tập đoàn Tuần Châu đã nỗ lực vượt khó vươn lên, xây dựng đảo Tuần Châu …